Finansowanie MSKP

Zapewniamy pomoc w znalezieniu finansowania inwestycji na terenie całego kraju. Oferty finansowania dla poszczególnych województw różnią się szczegółami, które wynikają między innymi z:

  • kwoty wnioskowanego finansowania (kwota pożyczki),
  • okresu finansowania,
  • karencji w spłacie,
  • wysokości udziału własnego.

Preferowane będą wnioski o finansowanie zakupu przy udziale minimum 20% środków własnych, ale każdy wniosek Klienta ( również bez wymaganego udziału własnego), będzie analizowany indywidualnie.