Wsparcie dla inwestora

W ramach realizacji zamówienia i prowadzonej działalności, od momentu planowania do chwili uruchomienia stacji zapewniamy inwestorom pełne wsparcie doradcze. Jeśli klient potrzebuje wsparcia finansowego do uruchomienia stacji, świadczymy również pomoc w pozyskiwaniu finansowania.
Dla klientów poza branżowych oferujemy know-how w zakresie prowadzenia stacji obejmujący takie zagadnienia jak: realizacja obowiązujących przepisów branżowych, wyposażenie stacji, odbiorów urzędowych, zaznajomienia z wszelkimi aspektami prawnymi prowadzenia SKP.

Do oczekiwań inwestora możemy dostosować rozwiązania techniczne: stacja może mieć charakter przejazdowy lub nie, wjazd może być z poziomu gruntu lub można zastosować platformy najazdowe lub nasypy wjazdowe itp. Wszystkie rozwiązania w ramach możliwości jakie daje MSKP są każdorazowo konsultowane i dostosowane do potrzeb klienta.