Regulacje prawne

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20060400275

Warunki techniczne dla podstawowej stacji kontroli pojazdów
https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/2968-warunki-techniczne-dla-podstawowej-stacji-kontroli-pojazdow