Mobilna Stacja Kontroli Pojazdów

Zalety MSKP

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI

Szybkie tempo projektowania i posadowienia obiektu

WIĘKSZA NIEZALEŻNOŚĆ

Możliwość zagospodarowania dotychczas niewykorzystanych lub nieużytecznych powierzchni

BRAK INGERENCJI

Otwarcie działalności bez ingerencji w istniejąca infrastrukturę

WSPARCIE INWESTYCJI

Wsparcie w procesie finansowania i realizacji inwestycji

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI

System umożliwiający usytuowanie obiektu na dowolnej powierzchni utwardzonej- nawet o nieregularnym nachyleniu

ELASTYCZNOŚĆ

Niezwykła elastyczność na etapie projektowania i aranżacji obiektu

Etapy realizacji mobilnej stacji kontroli pojazdów